Tarieven

Hieronder vindt u de tarieven die per 1 januari 2022 worden gehanteerd.
Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid.

a. Consulten  
C001Consult ten behoeve van een intake€ 46,91
C003Consult, niet zijnde periodieke controle€ 23,45
C002Consult voor een periodieke controle€ 23,45
b. Diagnostisch onderzoek
C013Studiemodellen€ 30,86
C015Parodontiumregistratie€ 74,07
C011Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€ 111,10
C014Pocketregistratie€ 37,03
C010Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 23,45
C012Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€ 111,10
c. Diversen
C021Toeslag avond, nacht en weekend uren (anwuren)€ 25,92
C020Mondzorg aan huis€ 18,52
X34 Beoordelen schedelfoto € 2469
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 7407
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 20986
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 1296
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 3333
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak € 7407
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 1228
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 2716
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 6172
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 13,84
M32**Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek€ 18,52
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 13,84
M80*Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 53,70
M40Fluoridebehandeling€ 15,43
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 13,84
M61*Mondbeschermer€ 27,78
M81*Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 29,63
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 27,78
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6,17
A15Oppervlakte verdoving€ 8,02
A20Behandeling onder algehele narcose of sedatiekostprijs
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 15,43
A30Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€ 49,38
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 3086
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 3804
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 3086
   
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 25,92
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€ 74,07
V80 *Wortelkanaalstift€ 21,60
V83Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer€ 66,04
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 53,70
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)€ 15,43
V91Eénvlaksvulling composiet€ 49,38
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer€ 38,27
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 12,34
V93Drievlaksvulling composiet€ 77,15
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 41,35
V30Fissuurlak eerste element(sealen)€ 27,78
V85 *Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 9,26
V84Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer€ 87,65
V92Tweevlaksvulling composiet€ 64,81
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 75,30
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 6,17
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer€ 53,70
V70 *Parapulpaire stift€ 12,34
V94Meervlaksvulling composiet€ 98,76
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 43,21
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 33,95
b. Wortelkanaalbehandeling
E60 *Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 49,38
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€ 61,72
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 49,71
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 111,10
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 160,48
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 209,86
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 259,24
E85Elektronische lengtebepaling€ 15,43
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 18,52
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 49,38
E51Verwijderen van kroon of brug€ 37,03
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 30,86
E53Verwijderen van wortelstift€ 43,21
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 30,86
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 30,86
E56 *Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel€ 43,21
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 30,86
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 86,41
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 55,55
E63 *Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 46,29
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 49,38
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 61,27
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 30,86
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 49,38
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 18,52
E97 *Uitwendig bleken per kaak€ 77,15
E40Directe pulpa-overkapping€ 30,86
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 12,34
E43 *Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 24,69
E44Verwijderen spalk, per element€ 6,17
E45Aanbrengen rubberdam€ 12,34
E31Snij-/hoektand€ 123,45
E32Premolaar€ 172,83
E33Molaar€ 222,20
E34 *Aanbrengen retrograde vulling€ 24,69
E36 *Het trekken van een element met re-implantatie€ 86,41
E37Kijkoperatie€ 74,04
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 83,33
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 61,72
a. Inlays en kronen  
R08 *Eenvlaks composiet inlay€ 74,07
R09 *Tweevlaks composiet inlay€ 141,96
R10 *Drievlaks composiet inlay€ 185,17
R11 *Eenvlaksinlay€ 111,10
R12 *Tweevlaksinlay€ 172,83
R13 *Drievlaksinlay€ 246,89
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 30,86
R24 *Kroon op natuurlijk element€ 271,58
R34 *Kroon op implantaat€ 246,89
R29 *Confectiekroon€ 55,55
R31Opbouw plastisch materiaal€ 61,72
R32 *Gegoten opbouw, indirecte methode€ 61,72
R33 *Gegoten opbouw, directe methode€ 123,45
b. Brugwerk
R40 *Eerste brugtussendeel€ 185,17
R45 *Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 92,95
R46 *Brugverankering, per anker€ 58,28
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 154,31
R50 *Metalen fixatiekap met afdruk€ 30,86
R55 *Gipsslot met extra afdruk€ 30,86
R60 *Plakbrug zonder preparatie€ 123,45
R61 *Plakbrug met preparatie€ 185,17
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 43,21
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 24,69
c. Restauraties diversen
R91Wortelkap met stift€ 154,31
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 67,90
R71 *Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 67,90
R74 *Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 24,69
R75 *Opnieuw vastzetten plakbrug€ 61,72
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 30,86
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 30,86
d. Schildje van keramiek of kunststof
R79 *Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 123,45
R78 *Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 74,07
e. Temporaire voorzieningen
R85 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€ 12,34
R80 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€ 30,86
R90 *Gedeeltelijk voltooid werk
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)  
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 111,10
G22Verlengd onderzoek OPD€ 222,20
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€ 98,76
G1Consult OPD-therapie A (niet- complex)€ 61,22
G41Consult OPD-therapie A (niet complex)€ 64,81
G62 *Stabilisatieopbeetplaat€ 166,65
G68 *Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk€ 49,38
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€ 74,07
G43 *Consult OPD-therapie B (complex)€ 124,68
G44 *Therapeutische injectie€ 67,90
G46 *Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)€ 49,38
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€ 123,45
b. Beetregistraties
G33 *Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 61,72
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€ 33,33
G10Niet-standaard beetregistratie€ 92,59
G11Scharnierasbepaling€ 92,59
G12Centrale relatiebepaling€ 86,41
G13Protrale/laterale bepalingen€ 61,27
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 555,51
G16Therapeutische positiebepaling€ 30,86
G20Beetregistratie intra-oraal€ 61,72
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 30,86
G65*Indirect planmatig inslijpen€ 339,48
G69*Beetbeschermingsplaat€ 67,90
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 *Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 308,62
G72Controlebezoek MRA€ 30,86
G73 *Reparatie MRA met afdruk€ 49,38
d. Diversen
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 61,72
d. Myofunctionele apparatuur
G74 *Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur€ 130,24
a. Onderdeel A  
H11Trekken tand of kies€ 46,29
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 34,57
H21Kosten hechtmateriaal€ 6,29
H26Hechten weke delen€ 67,90
H50Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 61,72
H55Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 18,52
b. Onderdeel B
H60Marsupialisatie€ 86,41
H65Primaire sluiting€ 166,65
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 86,41
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 166,65
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 117,27
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 197,52
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 61,72
H33Hemisectie of a molar€ 74,07
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 72,35
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 55,55
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 37,03
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 74,04
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 98,76
H44Primaire antrumsluiting€ 67,90
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 86,41
a. Gedeeltelijk kunstgebit  
P001 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak€ 92,59
P003 *Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak€ 253,07
P002 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak€ 185,17
P004 *Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak€ 345,65
b. Volledig kunstgebit
P023 *Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€ 123,45
P020 *Volledig kunstgebit bovenkaak€ 185,17
P021 *Volledig kunstgebit onderkaak€ 246,89
P022 *Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 401,20
c. Toeslagen
P044Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€ 83,33
P040Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€ 66,66
P046Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 49,38
P042Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 61,72
P048Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€ 92,59
P045Toeslag immediaat kunstgebit€ 15,43
P047Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 18.52
P041Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 30,86
P043Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting€ 37,03
P049Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 61,72
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit
P072 *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 49,38
P066 *Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 172,83
P060Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 43,21
P068 *Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18,52
P062 *Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€ 87,03
P070 *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18,52
P064 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak€ 75,92
P067 *Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€ 30,86
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€ 43,21
P063 *Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€ 87,65
P069 *Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 49,38
P071 *Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 49,38
P065 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€ 79,01
e. Nazorg
.Onder prothetische nazorg wordt verstaan: • het controleren van de pasvorm van het bestaande kunstgebit; • het aanpassen van het kunstgebit; • het verhelpen van drukplaatsen; • het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling, tot vier maanden na de plaatsing, ongeacht het aantal benodigde zittingen..
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus €154,51
T12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €169,09
T21

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element €31,49
T22

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element €23,32
T31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling €90,38
T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling €104,95
T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €46,65
T41

Beperkt consult parodontale nazorg €61,22
T42

Consult parodontale nazorg €88,63
T43

Uitgebreid consult parodontale nazorg €117,78
T44

Complex consult parodontale nazorg €156,85
T60

Evaluatieonderzoek met pocketstatus €154,51
T61

Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus €169,09
T70

Flapoperatie tussen 2 elementen €189,50
T71

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) €291,54
T72

Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) €349,84
T73

Directe postoperatieve zorg, kort €58,31
T74

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid €156,85
T75

Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus €151,60
T76

Tuber- of retromolaarplastiek €72,88
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
T80

Tandvleestransplantaat €125,36
T81

Tuber- of retromolaarplastiek €102,04
T82

Tandvleescorrectie, per element €55,39
T83

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) €145,77
T84 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €349,84
T85 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element €116,61
T86

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal €189,50
T87

Kroonverlenging per element €189,50
T88

Kroonverlenging per sextant €349,84
T89

Directe postoperatieve zorg, kort €58,31
T90

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid €156,85
T91

Pocketregistratie €34,98
T92

Parodontiumregistratie €69,97
T93**

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €40,82
T94

Behandeling tandvleesabces €78,71
T57 *

Toepassing lokaal medicament €62,97
T95 *

(Draad)Spalk €23,32
T96

Uitgebreide Voedingsanalyse €58,31
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 111,10
T071Flapoperatie per sextant(één zesde deel)€ 308,62
T042€ 93.82 Consult parodontale nazorg€ 93,82
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 61,72
T021Grondig reinigen wortel, complex€ 33,33
T044Complex consult parodontale nazorg€ 166,04
T076Tuber- of retromolaarplastiek€ 77,15
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 67,90
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€ 370,34
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 124,68
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 166,04
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 179,00
T022Grondig reinigen wortel, standaard€ 24,69
T070Flapoperatie tussen twee elementen€ 200,60
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
T141Tandvleestransplantaat€ 114,55
T162Behandeling tandvleesabces€ 83,33
T122Kroonverlenging per sextant€ 370,34
T102Tandvleescorrectie, per element€ 58,64
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 60,29
T164 *(Draad)Spalk€ 24.69
T142 *Recessie bedekking met verplaatste lap€ 370,34
T111 *Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 370,34
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 166,04
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 200,60
T142*Recessie bedekking met verplaatste lap€ 361,75
T163 *Toepassing lokaal medicament€ 66,66
T141Tandvleestransplantaat€ 117,27
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 154,31
T112 *Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 123,45
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 61.72
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 61,72
T161 **Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 43,21
T121Kroonverlenging per element€ 200,60
T101Tuber- of retromolaarplastiek€ 108,02
   
J98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €99,68
J97

Overheadkosten implantaten €176,13
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01

Initieel onderzoek implantologie €64,67
J02 *

Verlengd onderzoek implantologie €99,49
J03 *

Proefopstelling €134,31
J05

Implantaatpositionering op grond van CT-scan €44,77
b. I Pre-implantologische chirurgie
J09 *

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft €238,77
J10 *

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting €149,23
J11

Prepareren donorplaats €134,31
J12 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €144,26
J13 *

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting €69,64
J07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten
inzetstukken van een Implant
Removal Set voor eenmalig gebruik
Kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06

Vrijleggen foramen mentale €29,85
J15 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €84,57
J17 *

Aanvullende ophoging bodem bijholte €129,34
J18 *

Ophoging bodem bijholte orthograad €59,69
J19

Toeslag esthetische zone €63,56
c. Implantologische chirurgie
J20

Plaatsen eerste implantaat, per kaak €227,33
J23 *

Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) €74,62
J26

Moeizaam verwijderen implantaat €164,16
J27

Vervangen eerste implantaat €227,33
J29

Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) €35,32
J36

Verwijderen implantaat €32,83
J37

Vervangen volgend implantaat €94,02
J39

Uitvoeren autotransplantaat €298,47
d. Diversen
J32 *

Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef €114,41
J33

Kosten implantaat €319,50
J34

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting €9,95
J35

Grondig submucosaal reinigen implantaat €23,32
J87*

Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat €258,67
J08*

Aanbrengen botvervangers in extractie wond €19,90
J30

Bindweefseltransplantaat, eerste €98,97
e. Mesostructuur
J45 *

Plaatsen eerste drukknop €119,39
J41 *

Plaatsen elke volgende drukknop €34,82
J42 *

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak €203,95
J43 *

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €64,67
J44 *

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €24,87
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 *

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit €512,37
J51 *

Onder-klikgebit €333,29
J52 *

Boven-klikgebit €333,29
J53 *

Omvorming klikgebit €99,49
J54 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten €129,34
J55 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €149,23
J56 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €174,10
J57

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €84,57
J58

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten €109,44
J59

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten €134,31
g. Nazorg implantologie
J60

Specifiek consult nazorg implantologie €54,72
J61

Uitgebreid consult nazorg implantologie €89,54
h. Prothetische nazorg
J70 *

Opvullen zonder staafdemontage €139,28
J71 *

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €174,10
J72 *

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €198,98
J73 *

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €223,85
J74 *

Reparatie zonder staafdemontage €54,72
J75 *

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €104,46
J76 *

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €129,34
J77 *

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €154,21
J78 *

Verwijderen én vervangen drukknop €24,87
i. Ketenzorg implantologie
J80

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit €506,40
.
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 103,44
J97Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie€ 182,78
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01Initieel onderzoek implantologie€ 68,48
J02 *Verlengd onderzoek implantologie€ 105,35
J03 *Proefopstelling€ 142,22
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 47,41
b. I Pre-implantologische chirurgie
J09 *Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 252,84
J10 *Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 158,03
J11Prepareren donorplaats€ 142,22
J12 *Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak€ 152,76
J13*Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 72,03
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06Vrijleggen foramen mentale€ 31,61
J15 *Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant€ 89,55
J17 *Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 136,96
J18 *Ophoging bodem bijholte orthograad€ 63,21
J19Toeslag esthetische zone€ 68,48
c. Implantologische chirurgie
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 240,73
J39Uitvoeren autotransplantaat€ 183,84
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 99,56
J23 *Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)€ 79,01
J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 173,83
J27Vervangen eerste implantaat€ 240,73
J29 *Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)€ 37,40
J36Verwijderen implantaat€ 34,77
J37Vervangen volgend implantaat€ 99,56
J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)€ 183,84
d. Diversen
J81Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€ 118,52
J32 *Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 121,15
J33Kosten implantaat€ 338,74
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 10,54
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 24,76
J87 *Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat€ 273,91
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikKostprijs
J08 *Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 21,07
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats€ 110,62
e. Mesostructuur
J45 *Plaatsen eerste drukknop€ 126,42
J41 *Plaatsen elke volgende drukknop€ 36,87
J42 *Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€ 215,97
J43 *Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 68,48
J44 *Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 26,34
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 *Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€ 542,55
J51 *Onder-klikgebit€ 352,92
J52 *Boven-klikgebit€ 352,92
J53 *Omvorming klikgebit€ 105,35
J54 *Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 136,96
J55 *Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 158,03
J56 *Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 184,36
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 89,55
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten€ 115,89
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten€ 142,22
g. Nazorg implantologie
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 57,94
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 94,82
h. Prothetische nazorg
J70 *Opvullen zonder staafdemontage€ 147,49
J71 *Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 184,36
J72 *Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 210,70
J73 *Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 237,04
J74 *Reparatie zonder staafdemontage€ 57,94
J75 *Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 110,62
J76 *Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 136,96
J77 *Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 163,29
J78 *Verwijderen én vervangen drukknop€ 26,34
i. Ketenzorg implantologie
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€ 536,23
U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 1406
U05* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 1622
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 1622
Y01Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten€ 14,06
Y02Onderlinge dienstverleningMaximum