Chat with us, powered by LiveChat

Tarieven

Onderscheiden van aanbieders
Tot nu toe stelde de overheid een tarief vast voor bijvoorbeeld het maken van een kroon of het vullen van een kies. Het maakte niet uit of de tandarts veel ervaring had, gespecialiseerd was, de juiste techniek beheerste of moderne apparatuur had. Hierin komt verandering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de minister van VWS hebben besloten dat de tarieven voor mondzorg per januari 2012 worden vrijgesteld. Dit betekent dat tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten zelf hun tarieven kunnen bepalen. Hierdoor wordt de concurrentie in de mondzorg in Nederland gestimuleerd met als doel dat de aanbieders zich gaan onderscheiden in kwaliteit en service. De kliniek voor tandheelkundige implantologie heeft reeds jaren als doel hoogstaande tandheelkunde en service te leveren.

Wat betekenen de vrije tarieven?
De NZa heeft een lijst met nieuwe prestatiebeschrijvingen gepubliceerd, waar tandartsen in 2012 mee gaan werken als de prijzen worden vrijgegeven. De codes en beschrijvingen op de tandartsrekening worden hiermee begrijpelijker. Verrichtingen die tot 2012 apart in rekening werden gebracht, worden per 2012 samengevoegd. Dit betekent dat u niet alle individuele verrichtingen (bijvoorbeeld het toepassen van de verdoving, de cofferdam, het composiet) gefactureerd krijgt, maar dat de gehele behandeling (bijvoorbeeld een tweevlaksvulling) in rekening wordt gebracht. Oude en nieuwe prijzen kunt u dus niet zomaar met elkaar vergelijken. Een behandeling bij de ene tandarts kan goedkoper zijn dan bij een andere tandarts, maar ook de kwaliteit kan verschillend zijn.
Onze tarieven
De tarieven van de kliniek voor tandheelkundige implantologie zullen in 2012 ongeveer gelijk blijven aan de tarieven van 2011. Een aantal codes is in prijs verhoogd. Dit komt omdat de kosten van moderne apparatuur t.b.v. optimale behandelmethodes in de tarieven zijn doorbelast. De kliniek voor tandheelkundige implantologie richt zich continue op het ontwikkelen van kennis, kunde en specialisatie. Ook deze ontwikkelkosten zijn deels in de tarieven doorberekend. Eventuele tariefverhoging is dus terug te vinden in de kwaliteit van de zorg en de ontwikkeling van de praktijk.
Hoe wordt u geïnformeerd?

  • Op onze website vindt u vanaf januari 2012 informatie over de tandheelkundige behandelingen die wij aanbieden en welke tarieven daarbij horen.
  • Uw behandelaar informeert u voor de behandeling welke tandheelkundige zorg er geleverd gaat worden en wat het tarief daarvan is.
  • Indien een behandeling meer dan €150 gaat kosten, ontvangt u een begroting en mondelinge toelichting van uw behandelaar.
  • Na de behandeling krijgt u een duidelijke nota waarop alle behandelingen staan die bij u zijn uitgevoerd, met de bijbehorende codes en tarieven.
  • Ook vindt u een overzicht van alle medewerkers binnen onze praktijk, welk specialisme zij hebben en wat hun achtergrond is.
I Consultatie en diagnostiek (C)
a. Diagnostisch onderzoek
C11

Periodieke controle € 22,16
C13

Probleemgericht consult € 22,16
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22,16
C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 104,95
C29 *

Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 29,15
C65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 58,31
c. Toeslagen en diversen
C80

Mondzorg aan huis € 17,49
C84

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 46,65
C85

Weekendbehandeling € 22,16
C86

Avondbehandeling € 22,16
C87

Nachtbehandeling € 22,16
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
X10

Kleine röntgenfoto
€16,33
X23

Beoordelen kaakoverzichtsfoto
€25,66
X26

Maken meerdimensionale kaakfoto
€58,31
X22

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak €69,97
X11

Beoordelen kleine röntgenfoto €12,24
X24

Schedelfoto
€31,49
X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€58,31
III Preventieve mondzorg (M)
M32**

Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek €17,49
M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
€13,07
M03

Gebitsreiniging, per vijf minuten
€13,07
M80

Behandeling van witte vlekken, eerste element €50,73
M40

Fluoridebehandeling
€14,58
M61*

Mondbeschermer €26,24
M02

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
€13,07
M81

Behandeling van witte vlekken, volgend element €27,99
M05

Beslijpen en/of behandelen melkelement
€26,24
M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
€5,83
IV Verdoving (A)
A15

Oppervlakte verdoving
€ 7,58
A20

Behandeling onder algehele narcose of sedatie kostprijs
A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
€ 14,58
V Verdoving door middel van een roesje (B)
B10

Introductie roesje (lachgassedatie)
€ 29,15
B12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
€ 36,66
B11

Toediening roesje (lachgassedatie)
€ 29,15
VI Vullingen (V)
V83

Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer €62,39
V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal €69,97
V71

Eénvlaksvulling amalgaam €24,49
V80 *

Wortelkanaalstift €20,41
V35

Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting €14,58
V73

Drievlaksvulling amalgaam €50,73
V91

Eénvlaksvulling composiet €46,65
V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer €36,15
V93

Drievlaksvulling composiet €72,88
V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje €11,66
V85 *

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €8,75
V84

Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer €82,80
V30

Fissuurlak, eerste element €26,24
V72

Tweevlaksvulling amalgaam €39,07
V92

Tweevlaksvulling composiet €61,22
V40

Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige

tandhalzen en applicatie van medicament

€5,83
V74

Meervlaksvulling amalgaam €71,13
V70 *

Parapulpaire stift €11,66
V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer €50,73
V94

Meervlaksvulling composiet €93,29
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01

Wortelkanaalbehandeling consult €22,16
E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €40,82
E03

Consult na tandheelkundig ongeval €32,07
b. Wortelkanaalbehandeling
E60 *

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €46,65
E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten €47,90
E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €104,95
E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €151,60
E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €198,24
E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €244,89
E85

Elektronische lengtebepaling €14,58
E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting €17,49
E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement €46,65
E51

Verwijderen van kroon of brug €34,98
E52

Moeilijke wortelkanaalopening €29,15
E53

Verwijderen van wortelstift €40,82
E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €29,15
E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €29,15
E56

Voortgezette behandeling met iatrogene schade €40,82
E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €29,15
E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €81,63
E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €52,48
E63 *

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal €43,73
E64

Afsluiting van open wortelpunt €46,65
E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €58,31
E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €29,15
E90 **

Inwendig bleken, eerste zitting €46,65
E95 **

Inwendig bleken, elke volgende zitting €17,49
E97 * **

Uitwendig bleken per kaak €72,88
E40

Directe pulpa-overkapping €29,15
E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €11,66
E43 *

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €23,32
E44

Verwijderen spalk €5,83
E45

Aanbrengen rubberdam €11,66
E31

Snij-/hoektand €116,61
E32

Premolaar €163,26
E33

Molaar €209,91
E34 *

Aanbrengen retrograde vulling €23,32
E36 *

Het trekken van een element met re-implantatie €81,63
E37

Kijkoperatie €69,97
E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €78,71
E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €58,31
VIII Kronen en bruggen (R)
a. Inlays en kronen
R08 *

Eenvlaks composiet inlay € 69,97
R09 *

Tweevlaks composiet inlay € 134,11
R10 *

Drievlaks composiet inlay € 174,92
R11 *

Eenvlaksinlay € 104,95
R12 *

Tweevlaksinlay € 163,26
R13 *

Drievlaksinlay € 233,23
R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 29,15
R24 *

Kroon € 256,55
R29 *

Confectiekroon € 52,48
R31

Opbouw plastisch materiaal € 58,31
R32 *

Gegoten opbouw, indirecte methode € 58,31
R33 *

Gegoten opbouw, directe methode € 116,61
b. Brugwerk
R40 *

Eerste brugtussendeel € 174,92
R45 *

Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 87,46
R46 *

Brugverankering, per anker € 58,28
R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 145,77
R50 *

Metalen fixatiekap met afdruk € 29,15
R55 *

Gipsslot met extra afdruk € 29,15
R60 *

Plakbrug zonder preparatie € 116,61
R61 *

Plakbrug met preparatie € 174,92
R65

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,82
R66

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 23,32
c. Restauraties diversen
R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 64,14
R71 *

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 64,14
R74 *

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 23,32
R75 *

Opnieuw vastzetten plakbrug € 58,31
R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 29,15
R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 29,15
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 * **

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 69,97
R79 * **

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 116,61
e. Temporaire voorzieningen
R80 *

Temporaire, eerste voorziening € 29,15
R90 *

Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
R85 *

Temporaire, volgende voorziening € 11,60
IX Behandelingen kauwstelsel (G)
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
G21
Functieonderzoek kauwstelsel €104,95
G22
Verlengd onderzoek OPD €209,91
G23
Spieractiviteitsmeting en registratie €93,29
G1
Consult OPD-therapie A (niet- complex) €61,22
G41
Consult OPD-therapie A (nietcomplex) €61,22
G62 *

Stabilisatieopbeetplaat €157,43
G68 *

Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk €46,65
G47

Evaluatie/herbeoordeling na
OPD therapie A
€69,97
G43 *

Consult OPD-therapie B (complex) €117,78
G44

Therapeutische injectie €64,14
G46

Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) €46,65
G48

Evaluatie/herbeoordeling na
OPD therapie B
€116,61
b. Beetregistraties
G10

Niet-standaard beetregistratie €87,46
G11

Scharnierasbepaling €87,46
G12

Centrale relatiebepaling €81,63
G13

Protrale/laterale bepalingen €58,31
G14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €524,77
G16

Therapeutische positiebepaling €29,15
G20

Beetregistratie intra-oraal €58,31
G15

Toeslag voor het behouden van
beethoogte
€29,15
G65*

Indirect planmatig inslijpen €320,69
G69*

Beetbeschermingsplaat €64,14
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 *

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) €291,54
G72

Controlebezoek MRA €29,15
G73 *

Reparatie MRA met afdruk €46,65
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
a. Onderdeel A
H11

Trekken tand of kies €43,73
H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €32,65
H21

Kosten hechtmateriaal €6,06
H26

Hechten weke delen €64,14
H50

Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling €58,31
H55

Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €17,49
b. Onderdeel B
H60

Marsupialisatie €81,63
H65

Primaire sluiting €157,43
H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €81,63
H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €157,43
H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €110,78
H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €186,58
H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B €58,31
H33

Hemisectie of a molar €69,97
H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €69,97
H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €52,48
H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €34,98
H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €69,97
H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting €93,29
H44

Primaire antrumsluiting €64,14
H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak €81,63
XI Kunstgebitten (P)
P60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit €34,98
P65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit €29,15
P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur €58,31
P10 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen €87,46
P15 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen €174,92
P16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €64,14
P18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €17,49
P34 *

Frame kunstgebit, 1-4 elementen €239,06
P35 *

Frame kunstgebit, 5-13 elementen €326,52
P31 *

Wortelkap met stift €145,77
P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls €87,46
P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling €58,31
P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element €14,58
P45 *

Noodkunstgebit €116,61
a. Volledig kunstgebit
P21 *

Volledig kunstgebit bovenkaak €174,92
P25 *

Volledig kunstgebit onderkaak €233,23
P30 *

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €379,00
P36

Individuele afdruk zonder randopbouw €29,15
P14

Individuele afdruk met randopbouw €64,14
P37

Frontopstelling in aparte zitting €34,98
P27

Reoccluderen €58,31
P28

Naregistratie en remounten €58,31
P38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur €64,14
P39

Toeslag voor bepaling neutrale zone €87,46
P41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk €29,15
P42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling €29,15
P43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen €34,98
P29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit €45,65
P06

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak €40,82
P01 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak €40,82
P02 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak €87,46
P03

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak €58,31
P04 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak €87,46
P70 *

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak €163,26
P07 *

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak €17,49
P08 *

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak €46,65
P56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak €40,82
P51 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak €40,82
P52 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak €87,46
P53 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak €58,31
P54 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak €87,46
P57 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak €17,49
P58 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak €46,64
P78 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak €46,64
P79 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak €46,64
XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus €154,51
T12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €169,09
T21

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element €31,49
T22

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element €23,32
T31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling €90,38
T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling €104,95
T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €46,65
T41

Beperkt consult parodontale nazorg €61,22
T42

Consult parodontale nazorg €88,63
T43

Uitgebreid consult parodontale nazorg €117,78
T44

Complex consult parodontale nazorg €156,85
T60

Evaluatieonderzoek met pocketstatus €154,51
T61

Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus €169,09
T70

Flapoperatie tussen 2 elementen €189,50
T71

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) €291,54
T72

Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) €349,84
T73

Directe postoperatieve zorg, kort €58,31
T74

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid €156,85
T75

Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus €151,60
T76

Tuber- of retromolaarplastiek €72,88
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
T80

Tandvleestransplantaat €125,36
T81

Tuber- of retromolaarplastiek €102,04
T82

Tandvleescorrectie, per element €55,39
T83

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) €145,77
T84 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €349,84
T85 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element €116,61
T86

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal €189,50
T87

Kroonverlenging per element €189,50
T88

Kroonverlenging per sextant €349,84
T89

Directe postoperatieve zorg, kort €58,31
T90

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid €156,85
T91

Pocketregistratie €34,98
T92

Parodontiumregistratie €69,97
T93**

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €40,82
T94

Behandeling tandvleesabces €78,71
T57 *

Toepassing lokaal medicament €62,97
T95 *

(Draad)Spalk €23,32
T96

Uitgebreide Voedingsanalyse €58,31
XIII Implantaten (J)
J98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €99,68
J97

Overheadkosten implantaten €176,13
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01

Initieel onderzoek implantologie €64,67
J02 *

Verlengd onderzoek implantologie €99,49
J03 *

Proefopstelling €134,31
J05

Implantaatpositionering op grond van CT-scan €44,77
b. I Pre-implantologische chirurgie
J09 *

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft €238,77
J10 *

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting €149,23
J11

Prepareren donorplaats €134,31
J12 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €144,26
J13 *

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting €69,64
J07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten
inzetstukken van een Implant
Removal Set voor eenmalig gebruik
Kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06

Vrijleggen foramen mentale €29,85
J15 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €84,57
J17 *

Aanvullende ophoging bodem bijholte €129,34
J18 *

Ophoging bodem bijholte orthograad €59,69
J19

Toeslag esthetische zone €63,56
c. Implantologische chirurgie
J20

Plaatsen eerste implantaat, per kaak €227,33
J23 *

Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) €74,62
J26

Moeizaam verwijderen implantaat €164,16
J27

Vervangen eerste implantaat €227,33
J29

Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) €35,32
J36

Verwijderen implantaat €32,83
J37

Vervangen volgend implantaat €94,02
J39

Uitvoeren autotransplantaat €298,47
d. Diversen
J32 *

Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef €114,41
J33

Kosten implantaat €319,50
J34

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting €9,95
J35

Grondig submucosaal reinigen implantaat €23,32
J87*

Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat €258,67
J08*

Aanbrengen botvervangers in extractie wond €19,90
J30

Bindweefseltransplantaat, eerste €98,97
e. Mesostructuur
J45 *

Plaatsen eerste drukknop €119,39
J41 *

Plaatsen elke volgende drukknop €34,82
J42 *

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak €203,95
J43 *

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €64,67
J44 *

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €24,87
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 *

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit €512,37
J51 *

Onder-klikgebit €333,29
J52 *

Boven-klikgebit €333,29
J53 *

Omvorming klikgebit €99,49
J54 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten €129,34
J55 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €149,23
J56 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €174,10
J57

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €84,57
J58

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten €109,44
J59

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten €134,31
g. Nazorg implantologie
J60

Specifiek consult nazorg implantologie €54,72
J61

Uitgebreid consult nazorg implantologie €89,54
h. Prothetische nazorg
J70 *

Opvullen zonder staafdemontage €139,28
J71 *

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €174,10
J72 *

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €198,98
J73 *

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €223,85
J74 *

Reparatie zonder staafdemontage €54,72
J75 *

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €104,46
J76 *

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €129,34
J77 *

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €154,21
J78 *

Verwijderen én vervangen drukknop €24,87
i. Ketenzorg implantologie
J80

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit €506,40
XIV Uurtarieven (U)
U25*

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten
€13,28
U05*

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten €15,32
U35*

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten
€15,32
* Dit tarief is excl. techniekkosten ** Dit tarief is excl. 21% BTW
Afspraak maken?

Maandag t/m vrijdag
van 8.15 - 12.00 en
van 13.00 - 17.00 uur
op telefoonummer 020-6449921.

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen buiten deze tijden kunt u contact opnemen met Tandarts Spoed Praktijk
0900-8602.

Adresgegevens

Kliniek voor Tandheelkundige Implantologie
Egelenburg 152
1081 GK Amsterdam
The Netherlands