Tarieven

Hieronder vindt u de tarieven die per 1 januari 2024 worden gehanteerd.
Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid.

Tabel 1
a. Consulten
C001Consult ten behoeve van een intake50.54
C003Consult, niet zijnde periodieke controle25.27
C002Consult voor een periodieke controle25.27
b. Diagnostisch onderzoek
C013Studiemodellen33.25
C015Parodontiumregistratie79.79
C011Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion119.69
C014Pocketregistratie39.9
C010Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen25.27
C012Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan119.69
C016Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling199.48
c. Diversen
C021Toeslag avond, nacht en weekend uren (anwuren)27.93
C020Mondzorg aan huis19.95
a. Consulten
C001Consult ten behoeve van een intake50.54
C003Consult, niet zijnde periodieke controle25.27
C002Consult voor een periodieke controle25.27
b. Diagnostisch onderzoek
C013Studiemodellen33.25
Tabel 1
X34Beoordelen schedelfoto26.6
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto226.08
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto79.79
X11Beoordelen kleine röntgenfoto13.96
X24Maken en beoordelen schedelfoto35.91
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak79.79
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto18.62
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto29.26
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto66.49
X34Beoordelen schedelfoto26.6
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto226.08
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto79.79
X11Beoordelen kleine röntgenfoto13.96
X24Maken en beoordelen schedelfoto35.91
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak79.79
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto18.62
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto29.26
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto66.49
Tabel 1
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten13.84
M32*/**Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek19.95
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten14.91
M80 *Behandeling van witte vlekken, eerste element57.85
M40Fluoridebehandeling16.62
M61*Mondbeschermer29.92
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten14.91
M81*Behandeling van witte vlekken, volgend element31.92
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit29.62
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament6.65
Tabel 1
A15Oppervlakte verdoving8.64
A20Behandeling onder algehele narcose of sedatiekostprijs
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 16.62
A30Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie53.2
Tabel 1
B10Introductie roesje (lachgassedatie)33.25
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)41.56
B11Toediening roesje (lachgassedatie)33.25
V80 *Wortelkanaalstift23.27
V71Eénvlaksvulling amalgaam27.93
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)79.79
V83Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer71.15
V73Drievlaksvulling amalgaam57.85
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)16.62
V91Eénvlaksvulling composiet53.2
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer41.23
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje13.3
V93Drievlaksvulling composiet83.12
V30Fissuurlak eerste element(sealen)29.62
V84Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer99.42
V85 *Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element9.97
V72Tweevlaksvulling amalgaam44.55
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen6.65
V92Tweevlaksvulling composiet69.82
V74Meervlaksvulling amalgaam81.12
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer57.85
V70 *Parapulpaire stift13.3
V94Meervlaksvulling composiet106.39
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult46.55
E03Consult na tandheelkundig ongeval36.57
b. Wortelkanaalbehandeling
E60 *Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel53.2
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen66.49
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten54.31
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal119.69
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen172.89
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen226.08
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen279.28
E85Elektronische lengtebepaling16.62
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting19.95
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement53.2
E51Verwijderen van kroon of brug39.9
E52Moeilijke wortelkanaalopening33.25
E53Verwijderen van wortelstift46.55
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal33.25
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal33.25
E56 *Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel46.55
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie33.25
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting93.09
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting59.84
E63 *Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal49.87
E64Afsluiting van open wortelpunt53.2
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal66.49
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal33.25
E90Inwendig bleken, eerste zitting53.2
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting19.95
E97 *Uitwendig bleken per kaak83.12
E40Directe pulpa-overkapping33.25
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval13.3
E43 *Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval26.6
E44Verwijderen spalk, per element6.65
E45Aanbrengen rubberdam13.3
E31Snij-/hoektand132.99
E32Premolaar186.18
E33Molaar239.38
E34 *Aanbrengen retrograde vulling26.6
E36 *Het trekken van een element met re-implantatie93.09
E37Kijkoperatie79.79
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling89.77
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling66.49
a. Inlays en kronen
R08 *Eenvlaks composiet inlay79.79
R09 *Tweevlaks composiet inlay152.94
R10 *Drievlaks composiet inlay199.48
R11 *Eenvlaksinlay119.69
R12 *Tweevlaksinlay186.18
R13 *Drievlaksinlay265.98
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties33.25
R24 *Kroon op natuurlijk element292.57
R34 *Kroon op implantaat265.98
R29 *Confectiekroon59.84
R31Opbouw plastisch materiaal66.49
R32 *Gegoten opbouw, indirecte methode66.49
R33 *Gegoten opbouw, directe methode132.99
b. Brugwerk
R40 *Eerste brugtussendeel199.48
R45 *Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel99.74
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen166.24
R50 *Metalen fixatiekap met afdruk33.25
R55 *Gipsslot met extra afdruk33.25
R60 *Plakbrug zonder preparatie132.99
R61 *Plakbrug met preparatie199.48
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel46.55
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee26.6
c. Restauraties diversen
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker73.14
R67 *Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon28.59
R91 *Wortelkap met stift166.24
R92Passen restauratieve proefopstelling in de mond89.77
R71 *Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond73.14
R74 *Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties26.6
R75 *Opnieuw vastzetten plakbrug66.49
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon33.25
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element33.25
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 *Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie79.79
R79 *Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie132.99
e. Temporaire voorzieningen
R80 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies33.25
R90 *Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
R85 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies13.3
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
G21Functieonderzoek kauwstelsel119.69
G22Verlengd onderzoek OPD239.38
G23Spieractiviteitsmeting en registratie106.39
G41Consult OPD-therapie A (niet complex)69.82
G62 *Stabilisatieopbeetplaat179.53
G68 *Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk53.2
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A79.79
G43Consult OPD-therapie B (complex)134.32
G44 *Therapeutische injectie73.14
G46 *Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)53.2
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B132.99
b. Beetregistraties
G33 *Aanbrengen front/hoektandgeleiding66.49
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur35.91
G10Niet-standaard beetregistratie99.74
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte33.25
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak66.49
G11Scharnierasbepaling99.74
G12Centrale relatiebepaling93.09
G13Protrale/laterale bepalingen66.49
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie598.45
G16Therapeutische positiebepaling33.25
G20Beetregistratie intra-oraal66.49
G65 *Indirect planmatig inslijpen365.72
G69*Beetbeschermingsplaat73.14
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 *Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)332.47
G72Controlebezoek MRA33.25
G73 *Reparatie MRA met afdruk53.2
d. Myofunctionele apparatuur
G74 *Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur89.77
G76 *Consult myofunctionele therapie25.27
a. Onderdeel A
H11Trekken tand of kies49.87
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant37.24
H21Kosten hechtmateriaal6.87
H26Hechten weke delen73.14
H50Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling66.49
H55Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling19.95
b. Onderdeel B
H38Uitvoeren eerste autotransplantaat331.34
H60Marsupialisatie93.09
H34Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak79.79
H39Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting131.66
H65Primaire sluiting179.53
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak93.09
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak179.53
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak126.34
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak212.78
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B66.49
H33Hemisectie of a molar79.79
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap79.79
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak59.84
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje39.9
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting79.79
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting106.39
H44Primaire antrumsluiting73.14
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak93.09
a. Gedeeltelijk kunstgebit
P001 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak99.74
P003 *Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak272.63
P002 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak199.48
P004 *Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak372.37
b. Volledig kunstgebit
P023 *Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak123.45
P020 *Volledig kunstgebit bovenkaak185.17
P021 *Volledig kunstgebit onderkaak246.89
P022 *Volledig kunstgebit boven- en onderkaak401.2
c. Toeslagen
P044Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak89.77
P040Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit71.81
P046Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit53.2
P048Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls99.74
P042Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur66.49
P045Toeslag immediaat kunstgebit16.62
P041Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars33.25
P047Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars19.95
P043Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting39.9
P049Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling66.49
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit
P072 *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak53.2
P060Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak46.55
P066 *Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak186.18
P062 *Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak93.76
P068 *Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak19.95
P064 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak81.79
P070 *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak19.95
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak46.55
P067 *Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit33.25
P069 *Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak53.2
P063 *Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak94.42
P065 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak85.11
P071 *Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak53.2
e. Nazorg
.Onder prothetische nazorg wordt verstaan: • het controleren van de pasvorm van het bestaande kunstgebit; • het aanpassen van het kunstgebit; • het verhelpen van drukplaatsen; • het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling, tot vier maanden na de plaatsing, ongeacht het aantal benodigde zittingen..
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus192.83
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting178.87
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg134.32
T022Grondig reinigen wortel, standaard26.6
T070Flapoperatie tussen twee elementen216.11
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling73.14
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)398.97
T076Tuber- of retromolaarplastiek83.12
T044Complex consult parodontale nazorg178.87
T021Grondig reinigen wortel, complex35.91
T071Flapoperatie per sextant(één zesde deel)332.47
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus119.69
T042Consult parodontale nazorg101.07
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting66.49
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
T112 *Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element132.99
T165Uitgebreide voedingsanalyse66.49
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting66.49
T121Kroonverlenging per element216.11
T161 **Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling46.55
T101Tuber- of retromolaarplastiek116.36
T163 *Toepassing lokaal medicament71.81
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)166.24
T141Tandvleestransplantaat126.34
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting178.87
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal216.11
T102Tandvleescorrectie, per element63.17
T122Kroonverlenging per sextant398.97
T162Behandeling tandvleesabces89.77
T142 *Recessie bedekking met verplaatste lap398.97
T164 *(Draad)Spalk26.6
T111 *Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)398.97
J001Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie199.68
J002Overheadkosten pre-implantologische chirurgie113.01
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J014Implantaatpositionering op grond van CT-scan51.03
J010Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling73.71
J012 *Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen85.05
J011 *Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling113.4
J013 *Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen170.09
b. Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren
J021 *Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden170.09
J020 *Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft272.15
J022 *Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak164.42
c. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren
J032 *Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren68.04
J030 *Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren96.39
J031 *Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren147.42
d. Implantologische chirurgie
J046Vervangen eerste implantaat259.11
J041Plaatsen volgend implantaat, per kaak107.16
J048Chirurgische behandeling peri- implantitis, per sextant197.88
J044Verwijderen implantaat37.42
J047Vervangen volgend implantaat107.16
J040Plaatsen eerste implantaat, per kaak259.68
J043 *Plaatsen eerste tandvleesvormer85.05
J049Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit577.75
J045Moeizaam verwijderen implantaat187.1
J042 *Plaatsen eerste tandvleesvormer85.05
e. Diversen
J052Prepareren donorplaats153.08
J058Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting11.34
J054Bindweefseltransplantaat per donorplaats119.07
J060 *Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat294.83
J050Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/ of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikkostprijs
J056 *Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef130.41
J059Grondig submucosaal reinigen implantaat26.65
J053Toeslag esthetische zone, per kaakhelft76.54
J055Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie127.57
J057Kosten implantaat366.12
J051*Aanbrengen botvervangers in extractie wond22.68
f. Mesostructuur
J073 *Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak73.71
J071 *Plaatsen elke volgende drukknop39.69
J070 *Plaatsen eerste drukknop136.08
J072 *Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak232.46
g. Prothetische behandeling na implantaten
J085 *Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten170.09
J087Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten96.39
J081 *Klikgebit in de onderkaak379.88
J083 *Omvorming tot klikgebit113.4
J089Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten153.08
J080 *Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit583.99
J086 *Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten198.44
J082 *Klikgebit in de bovenkaak379.88
J088Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten124.74
J084 *Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten147.42
h. Nazorg implantologie
J091Uitgebreid consult nazorg implantologie102.06
J090Specifiek consult nazorg implantologie62.37
i. Prothetische nazorg
J105 *Reparatie zonder staafdemontage62.37
J101 *Opvullen met staafdemontage op twee implantaten198.44
J107 *Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten147.42
J109 *Verwijderen en vervangen drukknop28.35
J103 *Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten255.14
J106 *Reparatie met staafdemontage op twee implantaten119.07
J100 *Opvullen zonder staafdemontage158.75
J108 *Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten175.76
J102 *Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten226.79
J104 *Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk19.95
U25 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten15.14
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten17.47
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten17.47
Y01Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten15.14
Y02Onderlinge dienstverleningMaximum