De kosten

De behandeling en de daaraan verbonden kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren: het aantal te plaatsen implantaten, is er sprake van een kroon, een brug of prothese, en welke tandtechnische werkzaamheden horen daarbij. Na uw eerste consult ontvangt u een behandelingsplan met een overzicht van de kosten; niet alleen de ingreep zelf, maar ook de kosten voor het vervaardigen en het plaatsen van de tanden zijn daarin opgenomen. Vanzelfsprekend zijn de daadwerkelijke kosten afhankelijk van de wijze waarop u bent verzekerd.  

Klikgebit

De behandeling van de tandeloze onderkaak met een kunstgebit op implantaten, wordt doorgaans vanuit het basispakket door de ziektekosten-verzekeraar vergoed. Hiervoor geldt wel een geringe eigen bijdrage en wordt er van te voren vaak een machtiging bij uw ziektekostenverzekeraar aangevraagd.