Chat with us, powered by LiveChat

Geachte patiënt,

Hierbij ontvangt u onze update over de stand van zaken in onze praktijk.

Zoals u wellicht heeft vernomen, is het weer mogelijk geacht om de praktijk te mogen openstellen voor reguliere tandheelkundige zorg, mits een aantal “Corona-maatregelen” worden nageleefd. Wij volgen daarin strikt de maatregelen die door de mondzorgkoepels in samenspraak met het RIVM worden bepaald. Uiteraard volgt onze praktijk op de voet de meest recente berichtgeving/adviezen.

Per 28 april zal de praktijk weer opengesteld worden voor de reguliere tandheelkundige zorg. Indien u de afgelopen weken een afspraak had voor een halfjaarlijkse controle, verzoeken wij u zelf weer contact met ons op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Voor geannuleerde behandelingen nemen onze receptionistes contact met u op.

Uiteraard staat voorop dat, mocht u Corona-gerelateerde gezondheidsklachten hebben (verkoudheid, niezen, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts, reuk/smaakverlies), u tijdig uw afspraak bij ons verplaatst of wacht met het inplannen van een nieuwe afspraak. Ook als een van uw familieleden klachten of een bevestigde Corona-infectie heeft, vragen wij u voorlopig niet te komen.

Tevens zullen wij u op dit moment nog géén reguliere zorg mogen verlenen wanneer u een van onderliggende aandoeningen hebt: diabetes mellitus, chronische hartaandoening, chronische aandoeningen aan de luchtwegen (waaronder astma), nierziekte, bloedingsziekte, auto-immuunziekte, onder behandeling bent bij een oncoloog, en indien u de leeftijd hebt van 70 jaar of ouder, of woonachtig bent in een verpleeghuis.
Mocht u tot deze groep behoren en een pijnklacht hebben, vragen wij u contact met ons op te nemen zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.
Bij een tandheelkundig spoedgeval en Corona-gerelateerde klachten of een bevestigde infectie, kunt u via ons naar een speciaal tandheelkundig Corona-centrum in de regio verwezen worden.

Hieronder volgen de extra maatregelen die wij in de praktijk treffen om onze zorg in deze periode zo goed mogelijk te kunnen blijven leveren.
Wij verzoeken u dringend deze maatregelen zo goed mogelijk na te leven.

1. Komt u het liefst alleen naar uw afspraak, zonder partner of kinderen. Indien uw kind op controle of voor behandeling moet komen, zien we uw kind ook graag alleen in de behandelkamer. U kunt dan in de wachtkamer wachten (dit geldt uiteraard niet voor kinderen <3 jaar).
Bij een gezinsafspraak: gelieve dit zo goed mogelijk logistiek te plannen, dat u max. per 2 personen naar de praktijk komt.

2. In de wachtkamer zullen de stoelen op een afstand van minimaal 1,5 meter ertussen staan. Gelieve deze afstand tot elkaar in de wachtkamer te respecteren.

3. In de wachtkamer zijn tissues en handalcohol aanwezig. Graag vragen wij u uw handen en van uw kind te ontsmetten vooraleer u de behandelkamer betreedt.

4. Indien er teveel mensen in de wachtkamer zitten zullen onze receptionistes u aangeven waar u kunt wachten.

De gebitsreinigingen door de mondhygiënisten zullen vooral handmatig gebeuren i.v.m. voorkomen aerosol(druppeltjes)vorming.

Omwille van het feit dat we meer moeten ontsmetten (ook de wachtkamer, stoelen, deurklinken, etc.), kan het zijn dat de behandelaars niet helemaal op tijd lopen.

Het zijn ongewone tijden en voorlopig ziet het ernaar uit dat we nog een tijd met deze specifieke maatregelen moeten werken. Voor ons is het belangrijk dat we u weer zoveel mogelijk kunnen helpen en ons werk veilig en goed kunnen uitvoeren. Wij hopen dat wij op termijn iedereen weer in onze praktijk te mogen verwelkomen.

Nogmaals, wat betreft de halfjaarlijkse controles die in deze periode door ons geannuleerd zijn: gelieve zelf contact met ons op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak op telefoonnummer 020-6449921 op maandag t/m vrijdag vanaf 8.15 tot 17.00uur.

We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Namens het hele team van “Tandartspraktijk Kesseler en Lock” hopen we u in goede gezondheid weer te ontmoeten in onze praktijk,

Mike Kesseler en Dideric Lock